prace studentów

studium postaci 2016
glina





studium dłoni 2015
glina


         



      

     


      




       






                     studium głowy 2014

                 gips












                                                                  

                                                                                       glina