o pracowni

Pracownia rzeźby w Zakładzie Wzornictwa WIM Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy jest pracownią, w której studenci nabywają i praktykują wiedzę z zakresu rzeźby klasycznej. Praca w glinie, w gipsie oraz żywicach poszerza umiejętności manualne studentów oraz pozwala zrozumieć zachowywanie się  materiałów niezbędnych przy realizacji prototypów.

Praca studenta opiera się głównie na studiowaniu anatomii ludzkiego ciała, która to otworzyć ma mu drogę do zrozumienia otaczającego go świata przedmiotów stworzonych na potrzeby człowieka.

Rzeźba jest obowiązkowym przedmiotem na naszym kierunku, a jej studiowanie trwa dwa semestry.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

sem.II

Podstawą do zaliczenia przedmiotu w semestrze jest:
- obecność na wszystkich zajęciach
- udział w zajęciach praktyczno-teoretycznych
- zaliczenie poszczególnych zadań praktycznych będących składowymi pracy semestralnej

Tematy poszczególnych zaliczeń:
1.Studium głowy na podstawie rysunku oraz obserwacji modela (glina).
   Student wykonuje pracę z uwzględnieniem proporcji oraz anatomii głowy ludzkiej.
   Oceniane są: rysunek, technika pracy, realizm pracy, umięjętność posługiwania się narzędziami          rzeźbiarskimi, umiejętność przygotowywania i konserwowania gliny.
2.Kompozycja przestrzenna wykonana z gliny, realizowana na podstawie fotografii.
3. Odlew głowy ludzkiej wykonany w gipsie.
4. Rysunek anatomiczny głowy.

W trakcie trwania semestru oceniane są również :
   -rysunek pomocniczy
   -umiejętność radzenia sobie z w.w materiałami
   -dobór odpowiednich narzędzi i środków
   -wiedza teoretyczna z zakresu poznanych zagadnień


sem.III

Podstawą do zaliczenia przedmiotu w semestrze jest:
- obecność na wszystkich zajęciach
- udział w zajęciach praktycznych
- zaliczenie poszczególnych zadań praktycznych będących składowymi pracy semestralnej

Tematy poszczególnych zaliczeń:
1.Studium dłoni na podstawie rysunku oraz obserwacji własnej dłoni (glina).
   Student wykonuje pracę z uwzględnieniem proporcji oraz anatomii dłoni ludzkiej.
   Oceniane są: rysunek, technika pracy, realizm pracy, umięjętność posługiwania się narzędziami
   rzeźbiarskimi, umiejętność przygotowywania i konserwowania gliny.
2.Studium ludzkiego ciała na podstawie obserwacji modela ( glina, praca w grupie)
   Studenci wykonują pracę z uwzględnieniem proporcji oraz anatomii ludzkiego ciała.
   Oceniane będą:  rysunek, technika pracy, realizm pracy, umięjętność posługiwania się narzędziami
   rzeźbiarskimi, umiejętność przygotowywania i konserwowania gliny.
3. Otwarty odlew dłoni wykonany w żywicy (technika: żywica, kryteria oceny: jak wyżej wym.)
4. Rysunek anatomiczny dłoni.
5. Rysunek anatomiczny postaci.

W trakcie trwania semestru oceniane są również :
   -rysunek pomocniczy
   -umiejętność radzenia sobie z w.w materiałami
   -dobór odpowiednich narzędzi i środkówSKALA OCEN:

niedostateczny
dostateczny
dobry
bardzo dobry